วิดีโอคลิป: ธงชัย วินิจจะกูล: มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน

นักประวัติศาสตร์แห่งม.วิสคอนซินฯ กล่าวถึงมรดกมสมบูรณาญาสิทธิในมิติต่างๆ เช่น แนวคิดอธิปไตยเหนือดินแดน รัฐเดี่ยวรวมศูนย์ พุทธศาสนากับความเป็นไทย (สถาบัน) พระมหากษัตริย์ พร้อมข้อเสนอประนีประนอมหาทางออกที่จะส่งผลดีต่อสถาบันในระยะยาว - หยุดใช้ ม.112 ปล่อยสมยศ –ดา ตอร์ปิโด คนอื่นๆ ที่โดนข้อหานี้ ยอมให้อภิปรายถึงบทบาท สถานะได้เปิดเผย ขจัดบรรยากาศความกลัว ฯ

อ่านเพิ่มเติม: (5) ธงชัย วินิจจะกูล: มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน

Download: