วิดีโอคลิป: ผาสุก พงษ์ไพจิตร: ภาษีที่ดิน-ทรัพย์สินไม่ไปไหน ไทยยากจะมีสวัสดิการที่ดี

ในงานชุมนุมปาฐกถา 70ปี ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร แนะหาประโยชน์จากทรัพย์สินและที่ดิน เป็นแหล่งรายได้ใช้แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม บริหารจัดหาสินค้าสาธารณะสวัสดิการ ยกบริบทนานาชาติ หันมาสนใจภาษีที่ดินเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: (1) ผาสุก พงษ์ไพจิตร: ภาษีที่ดิน-ทรัพย์สินไม่ไปไหน ไทยยากจะมีสวัสดิการที่ดี

Download: